IMG_8911

Retablo to end hate, oil and enamel on tin, 2020, 5″x7″