One Solution.._result_result

One Solution, Revolution, 16″x17″ oil and enamel on tin, 2020