texas railroad

Texas rail road, enamel on tin,26″x28″ ,2019