La cena, on tin

La Cena, oil and enamel on tin, 5"x6"